Verlaag bij hitte de daadwerkelijke temperatuur in de melkveestal met 6 tot 8 graden


Nederlandse zomerdagen worden steeds warmer en zonniger. Vooral koeien hebben hier snel last van. Belangrijk is dat melkvee voldoende verkoeling krijgt tijdens deze warme, zonnige dagen. Tijdens deze hoge temperaturen is een koe nauwelijks in staat haar eigen lichaamstemperatuur te regelen, waardoor er hittestress kan ontstaan. Om een gezond koe-klimaat en stabiele melkproductie te creëren, levert TS Group Holland diverse mist koelingssystemen voor de koeling van stallen en het voorkomen van hittestress.

Uit recente weergegevens van de KNMI blijkt dat Nederlandse zomers de komende jaren steeds warmer en zonniger worden. Met meer korte, hevige buien, maar ook meer droogte. Daarbij warmt Nederland ongeveer twee keer zo snel op als het mondiale gemiddelde.

Beter voorkomen dan genezen
Hittestress wordt veroorzaakt door diverse omgevingsfactoren zoals luchttemperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid en blootstelling aan direct zonlicht. Voor melkvee ligt de optimale omgevingstemperatuur tussen -5°C en 18°C. Zeker twee maanden per jaar overstijgt de temperatuur in Nederland de kritieke waarde van 20°C, waarbij het de koe veel extra energie kost om warmte af te voeren. De koe is nauwelijks in staat haar eigen lichaamstemperatuur te regelen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een melkkoe met hittestress een verminderde voeropname vertoond en daardoor lichaamsgewicht verliest. De melkproductie verminderd en kan gedurende een langere periode beneden de norm blijven. De nasleep van hittestress kan zo’n zes weken duren, waarbij de koe verschillende symptomen ondervindt.

Gezond koe-klimaat en stabiele melkproductie
Tijdens warme dagen kan de veehouder ervoor zorgen dat er voldoende luchtcirculatie en vers drinkwater in de stal is. Echter is dat vaak niet genoeg om de hitte te verslaan. Om een gezond koe-klimaat en stabiele melkproductie te creëren, levert TS Group Holland diverse mist koelingssystemen die zeer geschikt zijn voor koeling van stallen en het voorkomen van hittestress. Aan de hand van onderzoek blijkt dat een hogedruk vernevelingssysteem in combinatie met voldoende schaduw en luchtbeweging een zeer positieve werking heeft op de productie van uw melkvee.

Het water, dat wordt verneveld door nozzles van 2 mm, verdampt meteen in de lucht van de stal. Voor het verdampen is water nodig; deze warmte wordt aan de omgevingslucht onttrokken, waardoor de temperatuur in de stal afkoelt. Hiermee verlaagt het systeem de daadwerkelijke temperatuur in de stal met 6 tot 8 graden. Zonder dat het vee en de stal nat worden.

Met het mist koelingssysteem pakt de veehouder verschillende problemen tegelijkertijd aan: optimalisatie luchtvochtigheid, koeling, neerslaan van stof, aangenamer werkklimaat en vliegenoverlast.

Over ons

Snel Contact

Bedankt voor uw bericht, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.