E-Inspectie voor brandveiligheid van installaties

E-Inspectie voor brandveiligheid van installaties

Zaterdag 27 september 2014

De laatste jaren is de capaciteit en complexiteit van elektrische installaties enorm toegenomen in de agrarische sector en de intensieve veehouderij. Vanaf 1 juni 2014 inspecteert TS Group Holland B.V. ook de installatiedelen die de grootste risico’s op brand, oververhitting of elektrocutie vormen binnen deze sector.

Waar een boerderij voorheen maar een selectief aantal verbruikers had, is dit in de loop van de tijd enorm veranderd. Tegenwoordig werken boerderijen steeds meer met melkrobots, voedersystemen, klimaatinstallaties, groeilampen, grote koelinstallaties, ventilatiesystemen en verlichting. Deze nieuwe verbruikers staan bijna dag en nacht aan, waarbij verzwaring van de aansluiting vaak niet serieus genomen wordt.

Defecten en afwijkingen in de elektrische installaties kunnen snel de oorzaak worden van een brand met vergaande gevolgen. Verzekeraars hebben deze gevolgen in kaart gebracht en stellen dat bij één op de drie grote branden in de agrarische sector en aanverwante bedrijven, de oorzaak ligt bij een defect of tekortkoming in de elektrische installatie.

TS Group Holland B.V. voert vanaf heden de E-Inspectie uit in de agrarische sector. Tijdens deze controle inspecteert TS Group Holland B.V. ook de installatiedelen die de grootste risico’s op brand, oververhitting of elektrocutie vormen binnen de agrarische sector. De E-Inspectie is een deel van de NEN3140 inspectie en gericht op brandveiligheid van de installatie. Deze inspectie bestaat uit een aantal vaste onderdelen, namelijk visuele inspectie, thermografie, rapportage, meting en beproeving. Voor meer informatie over de E-Inspectie kunt u contact met TS Group Holland B.V. opnemen via telefoonnummer 0344-662347 of e-mailadres info@tsg-holland.com.

Over ons

Snel Contact

Bedankt voor uw bericht, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.